Gebr. Stegeman: Uw verhuizing, Onze expertise!

Gebr. Stegeman: Uw verhuizing, onze expertise!

DISCLAIMER

DISCLAIMER

DISCLAIMER


Op het gebruik van deze website (www.kingkongmovers.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door
gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te
hebben aanvaard.


Gebruik van informatie

King Kong Movers & Rentals streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze
informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat King Kong Movers & Rentals niet in voor de
volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan
niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. King Kong Movers & Rentals aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van
de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
King Kong Movers & Rentals en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail


King Kong Movers & Rentals garandeert niet dat e-mails die aan King Kong Movers & Rentals worden verzonden (tijdig)
worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van
het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder
encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met King Kong Movers & Rentals te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks


Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. King Kong Movers & Rentals heeft geen invloed op
websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. King Kong Movers & Rentals
aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten


Alle publicaties en uitingen van King Kong Movers & Rentals zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op
welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat King
Kong Movers & Rentals daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.