Gebr. Stegeman: Uw verhuizing, Onze expertise!

Gebr. Stegeman: Uw verhuizing, onze expertise!

Duurzaamheid & MVO

Onze manier

Door middel van onze kordate aanpak streven wij ernaar om onze
ecologische voetafdruk te minimaliseren binnen de huidige context van
technologische en financiële beperkingen. Momenteel hebben we al
verschillende initiatieven geïntegreerd in onze bedrijfsvoering om onze
ecologische voetafdruk te verminderen:


1. Herbebossingsprojecten.
2. Energiebesparende maatregelen in ons bedrijfspand.
3. Het gebruik van gerecycled verhuismateriaal, waaronder verhuisdozen
en wikkelfolie.
4. Actief beheer van afvalstromen.
5. Stapsgewijze vernieuwing van ons wagenpark.


Bovendien streven we ernaar om vóór 2030 volledig over te stappen op
emissievrije voertuigen. Het is echter belangrijk op te merken dat dit
momenteel niet haalbaar is voor ons bedrijf binnen de bestaande
technologische en financiële beperkingen, zonder de prijsstelling
onredelijk te verhogen. Wij hopen dat dit in de toekomst wel mogelijk zal
zijn.

Doelstelling Ecologische en Economische Voetafdruk

Ons voornaamste doel is om jaarlijks onze ecologische en economische
voetafdruk te evalueren en waar nodig aanpassingen door te voeren,
zodat onze bedrijfsstrategie in lijn blijft met onze kernwaarden. Onze
kernwaarden omvatten onder andere het bevorderen van een
rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen, met
bijzondere aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Om deze
doelen te bereiken, streven we naar een reductie van onze CO2-uitstoot
naar nul en hebben we als ambitie om in 2024 belangrijke certificeringen
aan onze onderneming toe te voegen, waaronder ISO 9001, 14001,
45001, en de CO2-Prestatieladder op trede 3. Deze certificeringen
weerspiegelen ons commitment aan een rechtvaardige samenleving
waarin gelijke kansen en aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu
centraal staan.

Doelstelling MVO

Onze doelstelling met betrekking tot maatschappelijk verantwoord
ondernemen is om in 2024 een aantal ondernemingsprojecten te
lanceren. Deze projecten omvatten bijvoorbeeld het doneren van een
deel van onze winst aan goede doelen gericht op dieren en natuur, zoals
bijvoorbeeld onze recente samenwerking met Artis.