Gebr. Stegeman: Uw verhuizing, Onze expertise!

Gebr. Stegeman: Uw verhuizing, onze expertise!

Project verhuizing

Project verhuizing met Projectleider Arthur Stegeman

Project verhuizing met King Kong staat voor innovatieve stappen naar een eerlijke samenleving, waar gelijke kansen, veiligheid, gezondheid, milieu en eerlijke prijzen samenkomen onder leiding van onze project leider Arthur Stegeman. Succes wordt behaald door nauwlettend te luisteren naar de behoeften van onze opdrachtgevers. Onze expertise, ervaring en organisatorische capaciteiten worden in te zetten voor een naadloze uitvoering, waarbij efficiëntie en innovatie centraal staan. Kostprijsverhogende factoren tijdens de uitvoering worden vaak toegeschreven aan een gebrek aan ervaring, wat resulteert in een grotere toename van manuren om hetzelfde eindresultaat te bereiken

Onze Aanpak voor Project verhuizing van Begin tot Eind

Projectinventarisatie:

Het in kaart brengen van het project omvat onder andere het identificeren van risico’s (VGM), het bepalen van de projectomvang, het analyseren van verhuismogelijkheden voor laad- en losadressen, en het vaststellen van eventuele benodigde vergunningen of ontheffingen.

Projecttijdschema:

Het vaststellen van het benodigde aantal manuren en de tijdsduur voor projectrealisatie is essentieel. Het budget voor een projectverhuizing die binnen één weekend moet worden voltooid, verschilt natuurlijk van een gespreide uitvoering over meerdere dagen of weken.

Wensen opdrachtgever:

De wensen van de opdrachtgever in kaart brengen en wie is waarvoor verantwoordelijk in de uitvoering.

  • Vooraf leveren van verhuismaterialen (dozen, meterbakken, enz.).
  • Het inpakken van goederen (werkplekken, archieven, enz.).
  • Het monteren en demonteren van goederen (stellingen, werkplekken, enz.).
  • Aansluiten en afkoppelen van ICT-apparatuur.
  • Het verhuizen van ICT-systemen.
  • Kabelbeheer.
  • Het verstrekken van vloerplannen (herindeling van laad- en loslocaties).
  • Afvoeren, recyclen of doneren van goederen/meubilair.
  • Beschermen van laad- en loslocaties (liften, wanden, vloeren).
  • Opleveren van de oude locatie in verhuurklare staat.

Projectuitvoering:

Het bepalen van de projectuitvoering omvat het coördineren van verschillende partijen die tegelijkertijd werken. Het vereist een zorgvuldige planning van benodigde hulpmiddelen, verhuiswagens en arbeidskrachten op laad- en loslocaties om een succesvol eindresultaat te bereiken.

Uitwerking en Planning:

Al deze aspecten worden gedetailleerd uitgewerkt in een calculatie, logistiek plan en draaiboek. Dit creëert een strakke regie over het gehele proces.

Projectafronding en administratie:

Wanneer de uitvoering gereed is of zich in de laatste fase bevindt, voeren we gezamenlijk een grondige inspectie van het project uit. We stellen een opleverlijst op en bespreken samen de zaken die nog moeten worden afgehandeld. Eventuele extra werkzaamheden worden verrekend met het meer- en minderwerk. Ons werk wordt als voltooid beschouwd wanneer u akkoord geeft na de eindcontrole.

Waarom zou u kiezen voor King Kong Movers?

Wij zijn kordaat in onze prijzen, krachtig in onze doelen, en karakteristiek door het vasthouden aan onze normen en waarden. King Kong Movers | Gebr. Stegeman onderscheidt zich van anderen door ons doel: verantwoord vooruit.

Ook verantwoord vooruit verhuizen?

Gebr. Stegeman, opgericht door Arthur en Nathan, combineert 10+ jaar ervaring in Amsterdamse verhuizingen en verticaal transport met een rijke familiehistorie.